ABC Nyheter

ABC forklarer: Hva er forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming?

Den internasjonale Parisavtalen fra 2015 har som mål om holde den globale oppvarmingen på maks 2 grader, helst 1,5. Ifølge IPCCs 1,5 gradersrapport fra 2018 er det svært store forskjeller på konsekvensene av 1,5 og 2 graders oppvarming. Video/redigering: Marte Pritzlaff Njerve

Relaterte videoer