ABC Nyheter

Sterk nedgang i Kinas handel

Kinas handel med utlandet falt med nesten 7 prosent i første halvår, noe som får følger for verdensøkonomien.

Relaterte videoer