- Utrolig sterkt!

VM-dronninga fra 1982, Berit Aunli, om Marit Bjørgen.