Fagbevegelsen mobiliserte utenfor Stortinget torsdag

– Det er helt greit at 1 million arbeidstakere ikke opptjener pensjon fra første krone, sier NHO. Det er blodig urettferdig, sier jeg!