ABC Nyheter

Hett i nord - flom i sør

I New York sliter man med heten, i Mexico er situasjonen en helt annen.

Relaterte videoer