Dette huset er skrevet ut med printer

De danske oppfinnerne kaller det framtidens hus.