Filmet sønnen hver uke i 11 år

Se Vince sin transformasjon fra spedbarn til tenåring.