- Hallelujastemning i nord

Bøndene i nord synes likevel synd søringene nå.