Kaster barn 12 meter ned

Det hinduistiske ritualet skal gjøre barnet sterkere.