ABC Nyheter

Store deler av Praha oversvømmes

Rundt 2700 mennesker er evakuert fra flomtruede områder.

Relaterte videoer