Jordkloden nærmer seg et vendepunkt

Forskere: Vanskeligere å kontrollere global oppvarming enn antatt.