ABC Nyheter

Ferie i rommet

Innen to år vil romturisme høyst sannsynlig være en realitet.

Relaterte videoer