ABC Nyheter

E-tjenesten ser for seg et mer ustabilt Russland

Russland utgjør i dag ingen militær trussel mot Norge, men muligheten for innenriks ustabilitet i landet kan på sikt representere en betydelig risiko og utfordring, mener sjefen for E-tjenesten.

Relaterte videoer