Vulkanutbrudd på Bali stanser flytrafikk

Et nytt vulkanutbrudd på Bali har ført til at minst 28 flyginger til og fra øya er innstilt. Tusenvis av turister kommer ingen vei.