Frykter masseutbrudd

Malariautbruddene kan bli mange i det jordskjelvrammede Haiti.