ABC Nyheter

E-tjenesten: - Ingenting tyder på lovbrudd

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og sjefen for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, møtte pressen i forbindelse med EOS-utvalgets kontroll av E-tjenestens arkiv i Oslo sentrum.

Relaterte videoer