ABC Nyheter

Bøndene vil forhandle videre

Leder for Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg sier de er innstilt på å forhandle videre om landbruksoppgjøret. De hadde i utgangspunktet en tidsfrist klokken 10.00 tirsdag på å svare på statens nye tilbud på 295 millioner kroner. 

Relaterte videoer