Far og datter født på parkeringsplass

Kvelden før farens bursdag, ble lille Hannah født på samme, uvanlige sted som sin pappa.