ABC Nyheter

Lager egne sykehus for sårede demonstranter i Kiev

Sårede regimekritiske demonstranter tør ikke å oppsøke Kievs sykehus i frykt for å bli tatt av politiet. I stedet kommer de til feltsykehus som drives av frivillige leger og sykepleiere.

Relaterte videoer