Siste passasjen i vår levetid

Se venuspassasjen her.