Kua mi, jeg takker deg, skikkelig bulk du ga til meg...

Det var en gang en ku som gikk over en vei, og så kom det en bil.