Hva går bompengene dine til?

Mesteparten av bompengene som betales i Oslo går til kollektivtiltak. Dette ønsker FRP å få en endring på.