ABC Nyheter

Sjelden fugl hekker midt i Oslo sentrum

Det finnes bare 0 til 10 hekkende par i Norge. Halvparten av disse holder til midt i hovedstaden.

Relaterte videoer