ABC Nyheter

Blue Planet II - Bobbitorm

Selv om den har mistet overtaket i dagslys, straffer det seg å komme for nær en bobbitorm

Relaterte videoer