ABC Nyheter

Slik blir Ringeriksbanen

Se animasjon av Jernbaneverket og Statens vegvesens traséforslag for Ringeriksbanen og ny E16 fra Kroksund til Hønefoss.

Relaterte videoer