Sykkeltips: Hvordan være sikker på sykkel

I denne videosen gir Dag Otto deg nyttige tips om å være sikker på sykkel og hva slags ekstrautstyr du bør ha.