Rekordstort beslag

239 kilo metamfetamin er beslaglagt i Australia. Gateverdien er 281 millioner kroner.