- En krigshelt og fredshelt

En fullsatt Oslo domkirke farvel med krigshelten Gunnar Sønsteby. Se video.