Norsk selskap fant «Nessie»

Søk på havbunnen ga funn, men ingen ekte sjømonster.