Røykutvikling på Karl Johan

Oslos paradegade ble sperret av etter melding om brann.