ABC Nyheter

Banebrytende resultater fra norsk kreftforskningsmiljø

ny metode kan forutsi hvordan kreftsykdom vil utvikle seg allerede tidlig i forløpet. Testen virker på de fleste krefttyper og gjør det mulig å gi kreftpasienter mer presis behandling.

Relaterte videoer