Live: Statsministeren kommenterer budsjettprosessen