Leser dyrenes tanker

Øyebevegelsene avslører hvordan orangutangen Tsunami opplever ulike aktiviteter.