ABC Nyheter

Peru har det rikeste dyrelivet på jorda

På bare en brøkdel av planetens overflate lever tusenvis av ulike dyre- og plantearter. Nasjonalparken Manu i Peru er kåret til verdens mest mangfoldige beskyttede område.

Relaterte videoer