Mystisk røykring svever rundt på himmelen

Hva kan det være?