Se Bergen - Rutledal på tre minutter

Se hurtigvideo av dagens etappe.