Sirkusartist stupte 26 meter

Nettet sviktet på russisk sirkus.