Nærmeste nabo til Oksfjellet: – Spennende å vente på raset

Bjarne Berg bruker den evakuerte gården ved Oksfjellet som fritidsbolig. Han er oppvokst på gården og synes det er spennende å følge med på fjellet som er i ferd med å rase. NVE har målt store bevegelser i Oksfjellet i Kåfjorddalen i Troms og forventer at en stor steinblokk vil rase ut snart.