Steinras braste gjennom vingård i Italia

En over 300 år gammel låve gikk tapt, men eierne bør likevel prise seg lykkelige, for en svær stein stoppet like før hovedbygningen ved Tramin sør i Tyrol i Italia. Hendelsen skjedde forrige uke og til alt hell ble ingen skadet i ulykken.