ABC Nyheter

Masseslakt etter munn- og klovsyke-funn

55.000 dyr må foreløpig bøte med livet i Sør-Korea

Relaterte videoer