Iran har sendt ape ut i verdensrommet

Symbolverdien er stor: atomvåpen kan bli det neste.