ABC Nyheter

Slik reagerte Adrien (15 mnd.) på en sint voksen

Unversitetet i Washington gjorde spennende funn da de skulle adferdsanalyse hvordan små barn reagerer på sinte voksne. Se hvordan lille Adrien endret adferd.

Relaterte videoer