Skrekkskole i Florida har en mørk fortid

Femti skolebarn forsvant uten spor fra internatskolen Dozier.