ABC Nyheter

Hit går hvalenes hemmelige ferd

Dvergvågehvalen er så ukjent at den ikke ble oppdaget før på 1980-tallet. Ennå vet ingen hvor de lever mesteparten av året.

Relaterte videoer