Treskjæreren lagde unik skål ut av noe alle har hjemme

Ser du hva den er laget av?