Sprengning på Krimhalvøya ble ikke helt vellykket

Bygning i Sevastopol ble stående på skakke isteden.