ABC Nyheter

Hydro frikjenner seg selv i Tadsjikistan

Hydro frikjenner seg selv og sin virksomhet i Tadsjikistan i rapporten som ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet mandag.

Relaterte videoer