Hun ble person nummer 500 henrettet i Texas

Kimberly McCarthy fikk giftsprøyten onsdag kveld.