ABC Nyheter

Senatet reverserer våpenregulering fra Obama

Senatet i USA har stemt for å avskaffe en lovregulering som skulle hindre at anslagsvis 75.000 mennesker med psykiske lidelser fikk kjøpe skytevåpen.

Relaterte videoer