ABC Nyheter

Stortingsrepresentant Karin Andersen reagerer på EDLs Jarl Hellesviks utsagn

– Grunnloven sier at dette landet tufta på territoriet til to folk, det er samer og nordmenn.

Relaterte videoer